Medsol

Další pomoc ČČK předána v Sýrii

Další pomoc předána v Sýrii

Dne 28. listopadu 2019 byla v Damašku oficiálně předána další pomoc Českého Červeného Kříže. Na cestu vyrazila již 2. října a putovala přes Středozemí moře, přeložena byla v Lattákii a pak již po zemi převezena do Damašku, kde jsme ji předali do rukou Syrského arabského Červeného půlměsíce, našeho partnera v rámci Mezinárodního červeného kříže. Jejím obsahem jsou hlavně 2 unikátní sanitní vozy a 65 potřebných zdravotnických přístrojů - od monitorů vitálních funkcí pro kontinuální sledování stavu a životních funkcí pacienta, přes lineární dávkovače nitrožilně podávaných farmak, defibrilátory se zobrazením EKG křivky, přístroje EKG, autorefraktometr, ultrazvuk až po inkubátory (podrobněji o vypravení pomoci). Pomoc, která dále zvýší dostupnost zdravotní péče rozvrácené vleklým konfliktem, se uskutečnila díky podpoře Ministerstva zahraničních věci, nemocnice Na Františku a Ústav pro péči o matku a dítě. Věříme, že se nám v poskytování pomoci syrskému obyvatelstvu bude dařit i nadále pokračovat.