Medsol

Tepovým objemem řízená resuscitace zlepšuje výsledky u septických pacientů na JIP

Tepovým objemem řízená resuscitace zlepšuje výsledky u septických pacientů na JIP

Podle nové studie může u pacientů na JIP vést tepovým objemem řízená tekutinová resuscitace u závažných forem sepse a septického šoku ke snížení podávání tekutin a zlepšení výsledků, což snižuje náklady na péči.