Medsol

Healthpicc

Periferní centrální žilní katétr

Máte zájem o tento produkt?
Healthpicc

Periferní centrální žilní katétr (peripherally inserted central catheter – PICC) je typ katétru, který splňuje kritéria permanentního centrálního žilního vstupu. Jde o katétr, který se zavádí za ultrazvukové navigace do některé ze žil na paži – v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katétru je umístěn nejčastěji v oblasti přechodu horní duté žíly v pravou síň, v oblasti kavoatriální junkce, tedy v centrálním řečišti.

Přesná definice pro označení katétru jako permanentního neexistuje, každopádně obecně předpokládáme používání v řádu měsíců. PICC má osvědčení Food and Drug Administration (FDA) pro používání na dobu až jeden rok, nicméně existují i data o delší životnosti katétru, která závisí na mnoha faktorech (typu použitého materiálu, technice inzerce, spolupráci pacienta a především optimálním ošetřování). Máme 1–3 lumenné katétry  z polyuretanu.