Medsol

Healthport

Implantabilní přístupový systém

Máte zájem o tento produkt?
Healthport

Intravenózní implantabilní porty patří mezi dlouhodobé a trvalé žilní vstupy. Nejčastěji je implantujeme u onkologicky nemocných na základě indikace klinického onkologa, optimálně již před plánovanou léčbou. Dalšími vhodnými indikacemi jsou aplikace parenterální výživy či krevních derivátů nebo jakákoliv léčba, kterou je nutné podávat do žilního systému. Intravenózní port je indikován rovněž u pacientů, kteří potřebují léčivo aplikovat nepravidelně a nepředvídatelně při neodkladných a život ohrožujících stavech (astma bronchiale, epilepsie). Implantabilní podkožní intravenózní porty významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které jsou indikovány k aplikaci přímo do žilního systému. Implantabilní port je jednoduchý systém, který se skládá z portu a katétru, někdy bývá označován společným názvem port-katétr. K aplikaci do portu je nutné používat pouze jehly se speciálním hrotem – Huberovy jehly.