Medsol

Spark Patient

Posilte pacienty, digitálně

Spark Patient

Sparks Patient zlepšuje zkušenost pacienta připojením zdravotní organizace s pacienty a rodinami po celou dobu pobytu v nemocnici. Díky integraci do nemocničních systémů aplikace pacientům umožňuje informovat se a interagovat z jejich telefonu nebo televizní obrazovky.

Inovativní zážitek pro pacienta

Informovanost

Jako pacient chci být informován o úkolech svého pečovatelského týmu a vidět svůj léčebný plán. Chci, aby moji příbuzní byli neustále informováni o mém stavu. Chci být informován o nových laboratorních výsledcích. Chci, abych já a moji příbuzní dostávali informace o mých činnostech na oddělení a všeobecné informace o nemocnici.

Bezpečnost

Chci mít přístup k lékařským záznamům, abych mohl kontrolovat a ověřovat přesnost údajů, jako jsou mé alergie, chorobopis a pomáhat předcházet klinickým chybám tím, že informuji tým péče o nepřesnostech v dokumentaci. Chci zavolat zdravotní sestře, nebo stisknout záchranné tlačítko pro případ, že budu potřebovat pomoc. Chci získat připomenutí léčby, abych se ujistil, že dodržuji svůj léčebný plán.

Zasvěcenost

Chci se zapojit do programu vzděvání pacientů související s mým stavem před, během a po mé návštěvě. Chci vyplnit dotazník, jako je hodnocení před anestézií a podepsat formulář souhlasu, aby se proces přijímání urychlil. Chci zdokumentovat své stravovací preference a domácí léky, které beru, abych zajistil, že budou v mé léčbě zohledněny. Chci dělat sebehodnocení, jako je hodnocení bolesti a můj příjem potravy, aby mohl být přesně informován můj pečovatelský týmu.

Možnosti

Chci si objednat služby, jako je jídlo, nebo osobní televize, z mé postele. Chci, aby si moji příbuzní naplánovali schůzku s mým lékařem.  Po odchodu, chci mít online přístup k mému shrnutí léčby, komunikaci a lékařským receptům. Chci vyplnit průzkum spokojenosti, aby organizace věděla, co lze zlepšit, nebo jednoduše poděkovat svému týmu péče.

Jak Sparks Patient health pomůže Vaší organizaci:

 

  • Zlepšete zkušenost pacienta
  • Snižte pracovní zatížení a režii
  • Poznejte lépe své pacienty
  • Zvyšte bezpečnost pacientů
  • Získejte nový přehled o řízení
Spark Patient 01