Medsol

LUCAS 3, v3.1

Účinná nepřímá srdeční masáž a dobrá cirkulace vede ke KPR zachraňující život!

Máte zájem o tento produkt?
LUCAS 3, v3.1

Systém komprese hrudníku LUCAS poskytuje vysoce kvalitní srdeční masáž, která odpovídá směrnicím a která vám a vašemu týmu umožňuje pracovat efektivněji a bezpečněji.
Tento přístroj se používá u pacientů mimo nemocnici i v nemocničním prostředí. Zajištění vysoce kvalitních kompresí hrudníku bez použití rukou umožňuje záchranářům zaměřit se na ostatní, život zachraňující terapie.
Systém LUCAS je radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu, takže je ideálním zařízením pro nepřímou srdeční masáž prováděnou v katetrizační laboratoři.
 

Novinky platformy LUCAS s připojením Wi-Fi® k systému LIFENET
Možnosti nastavení s účtem LUCAS v systému LIFENET, LUCAS 3, v3.1:
- nastavitelná rychlost kompresí za minutu
- nastavitelná hloubka
- nastavitelná upozornění pro ventilaci
- automatické spouštění pístu
- zvukový timer

Možnost přenosu dat po zákroku z nabízeného přístroje
Možnosti nastavení - konfigurace:
- Po přihlášení k síti Wi-Fi obdrží zařízení zprávu o odeslání zprávy po události (.pdf )
- Bezdrátově vysílá zprávy na všechny předem určené e-mailové adresy (konfigurovatelné v LIFENET)
- Integrace se softwarem pro kontrolu dat CODE-STAT ™ 11
- Snadno čitelný přehled po události (.pdf) zobrazuje:
- Přehled o použití zařízení: doba komprese, poměr, rychlost, počet, počet
- pauz > 10 sek. a trvání nejdelších kompresních pauz
- Vizuální časová osa zobrazující komprese, rychlost a pauzy zařízení
- Protokol událostí zobrazující interakce uživatele, upozornění na baterie a alarmy
- Kompletní zobrazení nastavení přístroje pro rychlou orientaci
- Komplexní kontrola po skončení akce v softwaru pro kontrolu dat CODE-STAT 11 (volitelné)