Medsol

Caretag

Caretag

RFID identifikace a management chirurgických nástrojů

Máte zájem o tento produkt?

Bezpečí pacientů povýšilo na vyšší úroveň.

Využitím našeho řešení skládajícího se z RFID tagů, RFID čtecího HW a software pro evidenci a sledování chirurgických nástrojů dosáhnete redukce provozních a investičních nákladů a zvýšení efektivity práce. Díky přesné evidenci nástrojů před, v průběhu a po operačním zákroku, zvýšíte zásadním způsobem bezpečnost a komfort vašich pacientů.

Peán

JEDNO ŘEŠENÍ – MNOHO PŘÍNOSŮ

 • Přehled o všech nástrojích – redukce zbytečných nákupů a zásob
 • Sledování a kontrola životního cyklu nástroje
 • Prodloužená životnost nástroje reorganizací procesu – rovnoměrné využití nástrojů
 • Rychlá a přesná kontrola před a po operačním zákroku
 • Jednoduchý a přehledný nástroj na kompletaci operačních sít – není nutná přítomnost vysoce kvalifikovaného personálu, který lze efektivněji využít jinde
 • Úspora mzdových nákladů na vysoce kvalifikovaný personál
 • Dlouhodobá optimalizace procesů

Naše řešení má veškeré potřebné certifikace, včetně certifikace jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK třídy 1 dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/45 o zdravotnických prostředcích

Náš RFID tag lze aplikovat na více než 90% chirurgických nástrojů a vyhoví sterilizačnímu prostředí jak parní, tak plazmové sterilizace.

Značení a evidence chirurgických nástrojů tvoří plně funkční celek skládající se z:

 • Jednoznačná RFID identifikace nástroje pomocí RFID UHF čipu
 • Spolehlivé, hromadné a bezkontaktní čtení celých sítnebo každého nástroje
 • Softwarové moduly speciálně vyvinuté pro pracoviště, například:
  • Administrativní a reportovací pracoviště
  • Evidence a vyhodnocování životního cyklu nástroje
  • Kontrola na vstupu a výstupu z operační sály
  • Setování sít a boxů na sterilizaci dle požadavku z operačních sálů
  • Vizuální a zvukové navádění pracovníka při setování
  • Přímá komunikace mezi operačním sálem a sterilizací
  • Management servisu nástrojů
 • Komunikační protokoly zajišťující propojenost s ostatními nemocničními systémy

V případě, že Vás tato technologie zaujala, rádi Vám poskytneme více informací a předvedeme funkční instalaci systému.