Medsol

Dezimed

Dovolujeme si Vám tímto nabídnout dezinfekční přístroje řady „DEZIMEDS 2. generace“, které díky své unikátní patentované technologii kombinací dvou dezinfekčních účinných metod dokáží ve velmi krátkém čase dezinfikovat prostory o velikosti od 6 m3 do 130 m3 dle zvoleného typu zařízení. Sekundární výhodou použité této technologie je také odstranění všech nepříjemných pachů.
Přístroje používají dezinfekční biocidní přípravek, jehož účinnost je prokázána zkouškou Státního zdravotního ústavu.

Popis přístrojů DEZIMEDS

  • prostřednictvím unikátní kombinace ozónové technologie (biocidní účinná látka  – ozon)  a fogace (tzv. studená pára) biocidního roztoku VertEsprit ANK v rámci jednoho přístroje dokážete provést dezinfekci prostor bez nutnosti přítomnosti personálu.
  • Biocidní látka VertEsprit ANK nemá v uvedeném procesu dezinfekce pouze dezinfekční účinek, ale jeho použití výrazně urychluje rozpad samotného ozonu a tím je dosaženo krátkých časů pro použití prostor bez nutnosti dlouhodobého větrání.
  • Do přístrojů řady DEZIMEDS lez použít pouze výrobcem dodávaný biocidní roztok „VertEsprit ANK“, společnost Medsol s.r.o. poskytuje biocidní roztok od výrobce, pro kterého byla prokazována účinnost látky v rámci zkoušek SZÚ.
  • kombinací chemické a fyzikální dezinfekce je dosaženo komplexního rozsahu dezinfekční účinnosti ve velmi krátkém čase bez složitých ochranných opatření a s okamžitou možností opětovného použití vozidla ( PČR, ZZS,HZS atd. ) pro další výjezd nebo použití prostor bez nutnosti dlouhodobého vyvětrání.
  • kombinace fyzikální a chemické dezinfekce zabraňuje možnosti tvorbě residuí bakterií a lze proto přístroj používat bez jinak nezbytné potřeby kombinace různých druhů dezinfekcí.
  • význam použití přístroje nespočívá pouze v celkové dezinfekci ( ploch, povrchů a prodyšných materiálů ), ale také v odstranění nepříjemných pachů.
  • biocidní roztok VertEsprit ANK, na rozdíl od většiny běžných chemických prostředků, působí na buněčné stěny prokaryotických buněk baktérií, které jsou současně vystaveny účinkům redox potenciálu, a tím je narušuje. V důsledku způsobené změny osmotického tlaku (rozdíl tlaku prostředí a tlaku uvnitř buňky) dojde k protržení cytoplazmatické membrány a tím k fyzické destrukci buňky. Vůči tomuto typu mechanického poškození buněčných stěn nemají mikroorganismy obranný mechanismus a nemohou si na něj vytvořit resistenci.
  • Biocidní roztok se aplikuje fogací, tj. rozkmitáním keramické destičky frekvencí nad 1 MHz při které dochází ke vzniku tzv. studené páry. Velikost takto vzniklých částeček vody je v řádu mikrometrů (milióntin metru). Částečky se vzhledem ke svým malým rozměrům a hmotnosti vznášejí (levitují) prostředím ve formě mlhy, která je rozptýlena do celého prostoru.
  • proces dezinfekce ozónem je zásadně odlišný od stávajících technologií, které jsou dnes používány. Testováním v rámci sanitních a jiných zásahových vozidel a vnitřních prostor bylo dosaženo této unikátní technologie, která umožňuje použití optimální koncentrace ozónu, biocidního roztoku, vyplnění celého prostoru vozidla či prostoru a zároveň konečnou eliminaci jinak nebezpečného ozónu, a to při zachování jeho plné účinnosti.
  • použití této unikátní technologie je možné nejen v rámci sanitních vozů, ale i pro zdravotnická a sociální zařízení a nebo takové další prostory, kde je dezinfekce prostor nezbytná.

DEZIMEDS S AKU

Přístroje určené pro dezinfekci vozidel

Máte zájem o tento produkt?

Přístroje řady „S AKU“ byly vyvinuty především pro použití do sanitních a pře-vozových vozidel a jejich použití je zaměřeno na rychlou a bezpečnou dezinfekci prostoru sanitního vozidla, např. po převozu infekčního pacienta s cílem umožnění okamžitého použití vozidla pro další výjezd k pacientovi. Používání zařízení je také prevencí před rizikovou nákazou zaměstnanců ZZS. V současné době jsou přístroje používány i k dezinfekci vnitřních prostor letadel. Jelikož se jedná o přístroje k rychlé a komplexní dezinfekci vozidel, jsou k tomuto účelu vybavené bateriovým pohonem a především čidlem bezpečné koncentrace ozonu po provedení dezinfekčního cyklu. Obslužný personál je také o bezpečné míře koncentrace ozonu pro vstup personálu informován světelnou signalizací umístěnou vně vozidla. Dezinfekční cyklus trvá přibližně od 21 minut do 35 minut a to dle podmínek, za kterých je sanitní vozidlo dezinfikováno (vlhkost, teplota, nadmořská výška a s tím spojená vyšší míra koncentrace běžného ozonu ve vzduchu). Značnou výhodou používání přístroje je cena za jeden cyklus ošetření vozidla, která vychází na cca 18 Kč bez DPH. Výhodou technologie je také možnost použití přístroje při zapnutém vnitřním okruhu klimatizace a tím i dezinfekce klimatizace vozidla.

DEZIMEDS M50 a M100

Přístroje určené pro dezinfekci prostor

Máte zájem o tento produkt?

Přístroje řady „M 50“ a „M 100“ jsou přístroje umožňující dezinfekci prostor nemocničních a pobytových zařízení, případně prostor pro obslužný personál a jejich rozlišení oproti „S AKU“ je především ve velikosti ošetřovaného prostoru a napájením – 220 V. Signalizační zařízení je v tomto případě řízeno stanoveným časem výrobce pro bezpečný vstup do prostoru. V případě prostoru 50 m3 se jedná o 27 minut a pro prostor 100 m3 se jedná o 51 minut.
Přístroje řady M 100 mají přepínač dle velikosti prostoru 50 M3 a 100m3.

Přístroje 2. generace jsou osazeny zcela novou technologií, kdy komponenty přicházející do styku s biocidním roztokem splňují vysokou normu krytí IP 68. Rozvody vzduchu byly upraveny tak, aby docházelo k separátnímu proudění vzduchu a biocidního roztoku formou mlhy a korpusy přístrojů byly zesíleny a upraveny pro snadný transport. Přístroje byly upraveny na základě testování dlouhodobého a nepřetržitého provozu a na základě žádostí zákazníků.

Významné reference:

1) Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
2) Pobočky Českého červeného kříže ČR
3) Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
4) Eclair Aviation s.r.o. – dezinfekce letadel
5) Sanatorium Sanus