Medsol

Plan1Health

Healthpicc

Periferní centrální žilní katétr

Máte zájem o tento produkt?
Healthpicc

Periferní centrální žilní katétr (peripherally inserted central catheter – PICC) je typ katétru, který splňuje kritéria permanentního centrálního žilního vstupu. Jde o katétr, který se zavádí za ultrazvukové navigace do některé ze žil na paži – v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katétru je umístěn nejčastěji v oblasti přechodu horní duté žíly v pravou síň, v oblasti kavoatriální junkce, tedy v centrálním řečišti.

Přesná definice pro označení katétru jako permanentního neexistuje, každopádně obecně předpokládáme používání v řádu měsíců. PICC má osvědčení Food and Drug Administration (FDA) pro používání na dobu až jeden rok, nicméně existují i data o delší životnosti katétru, která závisí na mnoha faktorech (typu použitého materiálu, technice inzerce, spolupráci pacienta a především optimálním ošetřování). Máme 1–3 lumenné katétry z polyuretanu.

Healthport

Implantabilní přístupový systém

Máte zájem o tento produkt?
Healthport

Intravenózní implantabilní porty patří mezi dlouhodobé a trvalé žilní vstupy. Nejčastěji je implantujeme u onkologicky nemocných na základě indikace klinického onkologa, optimálně již před plánovanou léčbou. Dalšími vhodnými indikacemi jsou aplikace parenterální výživy či krevních derivátů nebo jakákoliv léčba, kterou je nutné podávat do žilního systému. Intravenózní port je indikován rovněž u pacientů, kteří potřebují léčivo aplikovat nepravidelně a nepředvídatelně při neodkladných a život ohrožujících stavech (astma bronchiale, epilepsie). Implantabilní podkožní intravenózní porty významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které jsou indikovány k aplikaci přímo do žilního systému. Implantabilní port je jednoduchý systém, který se skládá z portu a katétru, někdy bývá označován společným názvem port-katétr. K aplikaci do portu je nutné používat pouze jehly se speciálním hrotem – Huberovy jehly.