Medsol

Mdoloris - Monitory bolesti

Měření bolesti

Bolest je subjektivně vnímaný nepříjemný somatický a psychický vjem, který má významnou složku emoční. Perioperační bolest je multifaktoriální a dochází k ní vždy, při dráždění nervových zakončení měkkých tkání (kůže, svaly), pevných struktur (kosti) a dalších tělesných orgánů.
Bolest současně stimuluje sympatický nervový systém, v jehož důsledku může docházet k aktivaci patofyziologických mechanismů, které mohou ve svých důsledcích negativně ovlivnit celý organismus.
Diagnostika bolesti a určení její intenzity jsou velmi komplikované a náročné. Důvodem je skutečnost, že bolest je především subjektivně vnímaný vjem. U pacientů v anestezii, analgosedaci nebo s poruchou vědomí odvozujeme bolest z nepřímých vegetativních stavů, které samy o sobě nemusejí vyjadřovat míru bolesti, nebo mohou být modulovány podávanou medikací.
Nedostatečná analgezie aktivuje cestou aferentních i eferentních nervových drah neurohumorální a zánětlivou reakci organismu.

Společnost Mdoloris Medical Systems vyvinula, úspěšně klinicky vyzkoušela a uvedla na trh zařízení, které je schopné kontinuálně vyhodnocovat variabilitu srdeční frekvence ve vztahu k parasympatickému nervovému systému v závislosti na dýchání. Formou bezrozměrného čísla ANI (Analgesia nociception Index) vyjadřuje intenzitu bolesti pacienta.
Použití přístroje má smysl nejen během anestezie, ale především v pooperačním období k titraci adekvátních dávek analgetik. Přístroj je propojen s monitorem vitálních funkcí, ze kterého získává EKG signál.
Přístroj nevyžaduje žádný spotřební materiál (EKG je snímáno standardně monitorem vitálních funkcí).

Technologie získala oprávnění FDA 510(K) dne 23. února 2016, což jednoznačně svědčí o přínosu metody.

• Přístroje měří Analgesia Nociception Index (ANI)
• Kontinuální a neinvazivní vyhodnocení akutní bolesti
• Měření je založeno na analýze variability srdečního rytmu (Heart Rate Variability)
• Použití: během celkové anestezie, pooperační pokoj, JIP
• S polehlivá technologie – více než 20 let výzkumů
• Nepřetržité měření tonusu parasympatiku

ANI

Máte zájem o tento produkt?
ANI
 • Měření bolesti pacienta v analgosedaci
 • Pro dospělé a děti od dvou let věku
 • K získání EKG jsou používány samostatné elektrody

NIPE

Máte zájem o tento produkt?
NIPE
 • Newborn Infant Parasympathetic Evaluation monitor
 • Kontinuální a neinvazivní vyhodnocení komfortu/diskomfortu novorozenců
 • Monitor je propojen s monitorem vitálních funkcí
 • Nepotřebuje spotřební materiál
 • Od nedonošených dětí do dvou let věku

PhysioDoloris

Máte zájem o tento produkt?
PhysioDoloris
 • Kontinuální a neinvazivní vyhodnocení akutní bolesti pacientů od 2 let věku
 • Monitor je propojen s monitorem vitálních funkcí
 • Nepotřebuje spotřební materiál