Medsol

Medispakrs

MediSparks

Nejkomplexnější platforma pro zapojení pacientů

Máte zájem o tento produkt?

Aplikace MEDISPARKS od stejnojmenné izraelské společnosti představuje nejkomplexnější pacientskou platformu na celosvětovém trhu. Pomocí nejmodernější technologie usnadňuje komunikaci, sdílení informací, sdílení dokumentů, plánování, videokonzultace, zábavu i relaxaci pacientů. Řešení je vhodné pro ambulantní péči, nemocniční péči i pro péči ve specializovaných centrech. V rámci implementace řešení lze zvolit pouze potřebné moduly systému a vše snadno konfigurovat dle potřeb zákazníka.

Dozvíte se, jak může vaše organizace posunout zkušenosti pacientů na další úroveň

Posílení postavení pacientů po celou dobu jejich cesty

  • Přednemocniční: Umožňuje zdravotnímu personálu zaměřit se na urychlením procesů příjmu a před-operačních procesů.
  • Na lůžku: Pacienti jsou méně stresováni, když jsou lépe informováni, mohou se podílet na vlastní péči a mohou snadno komunikovat se svými pečovateli. Společnost MediSparks byla vytvořena za účelem revoluce v této zkušenosti.
  • Propuštění: Efektivnější propouštěcí proces pomáhá předcházet návratu pacientů, pomocí připomenutí léčby a následného sledování zdravotního stavu.

Proč je zkušenost pacienta důležitá?

Výzkum ukazuje, že když jsou pacienti angažovaní a lépe informovaní, prožívají méně úzkosti a jsou aktivnější při léčbě. To snižuje zátěž pečovatelského týmu a co je nejdůležitější, zlepšuje bezpečnost pacientů a vede k lepším výsledkům.

MediSparks pomáhá zdravotnickým organizacím:

• Zajistit dostupnost informací.
• Snižuje administrativní zátěž zaměstnanců.
• Zvyšovat bezpečnost pacientů.
• Poskytovat pacientům servis na vysoké úrovni.
• Porozumět potřebám svých pacientů.

Aplikační platforma nabízí vysokou míru zabezpečení a soulad s předpisy GDPR i HIPAA.