Medsol

Operační světla – KÚČOCH FN Olomouc

Modulární sálový systém/vestavba – SANUS Hradec Králové

Video prezentace