Medsol

Centrální stanice Xhibit

Máte zájem o tento produkt?
Centrální stanice Xhibit

Centrální stanice Xhibit™ (96102) nabízí vzdálené centralizované monitorování a řízení alarmů až pro 48 pacientů. Až čtyři ploché dotykové obrazovky s vysokým rozlišením umožňují kontrolu sítě a dohled v reálném čase a zobrazení trendů a demografických údajů pacientů. Centrální stanice Xhibit je integrovaný systém se zabudovanou aplikací Clinical Access, který umožňuje prohlížení retrospektivních dat monitorovaných pacientů. Umožňuje také přístup k nemocničním informačním zdrojům prostřednictvím aplikace Dynamic Network Access™ (DNA™).

Intesys Clinical Suite G2

Máte zájem o tento produkt?
Intesys Clinical Suite G2

Intesys Clinical Suite G2 byl vyvinut ve spolupráci s lékaři ke zlepšení efektivity toku klinických informací. Je to klinický a diagnostický nástroj, určený k propojení s monitorovacími systémy Spacelabs Medical.

ICS G2 obsahuje následující komponenty:

  • Smart Disclosure – kontinuální záznam všech křivek pacienta, analýza EKG, zobrazení 12ti svodového EKG, možnost tisků na laserové tiskárně v diagnostické kvalitě, historie alarmů
  • Custom Trends – archivace číselných hodnot vitálních funkcí pacienta, možnost tvorby vlastních grafů a tabulek, velmi snadné využití, možnost tisku
  • Vital Signs Viewer – aplikace poskytující vzdálený pohled na lůžkový monitor pacienta a detailní přehled o jeho aktuálních vitálních funkcích

Klinické výhody
Přístupnost – Data pacienta jsou k dispozici na jakémkoli místě pobytu lékaře.

Naším cílem není měnit Vaše pracovní postupy, ale poskytnout Vám nástroje, které pracují tak, jak Vy potřebujete.