Medsol

Významné reference

Fakultní nemocnice Brno

Dodávky monitorů vitálních funkcí 2600, 2700 a Qube od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky monitorů analgezie NIPE od výrobce Mdoloris.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 12 a 20 od výrobce Physio Control.
Dodávky analyzátorů plynů 91518 od výrobce Spacelabs Healthcare.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kontinuální dodávky Healthpicc od výrobce Plan1Health

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dodávka a implementace Klinického informačního systému MetaVision pro ARO, JIP a operační sály Chirurgické kliniky od výrobce iMDsoft. Součástí projektu byla dodávka potřebného hardwaru, školení uživatelů i servisních služeb.
Dodávky monitorů vitálních funkcí Qube, centrálních stanic Xhibit a ABP monitorů výrobce Spacelabs Healthcare.

Fakultní nemocnice Ostrava

Kontinuální dodávky Healthpicc od výrobce Plan1Health

Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávky monitorů vitálních funkcí Qube od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 20e a přístrojů pro nepřímou srdeční masáž Lucas 2 od výrobce PhysioControl.

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Dodávky defibrilátorů Lifepak 20e od výrobce PhysioControl.

Fakultní nemocnice v Motole

Kontinuální dodávky Healthpicc a Healthport od výrobce Plan1Health.
Dodávky monitorů vitálních funkcí Qube, Xprezzon a centrální stanice Xhibit od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky ABP monitorů výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 20 a přístrojů pro nepřímou srdeční masáž Lucas 2 od výrobce PhysioControl.

Krajská zdravotní, a.s.

Dodávky monitorů vitálních funkcí Qube od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 1000 od výrobce Physio Control

Nemocnice Blansko

Dodávky monitorů vitálních funkcí od výrobce Spacelabs Healthcare.

Nemocnice Česká lípa

Dodávky monitorů vitálních funkcí od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 20 od výrobce PhysioControl.

Nemocnice Jihlava

Dodávky monitorů vitálních funkcí od výrobce Spacelabs Healthcare.

Nemocnice Nové Město na Moravě

Dodávky monitorů vitálních funkcí od výrobce Spacelabs Healthcare.

Nemocnice Třebíč

Dodávky monitorů vitálních funkcí a anesteziologických přístrojů Blease Sirius od výrobce Spacelabs Healthcare

Oblastní nemocnice Kolín

Dodávky monitorů vitálních funkcí a anesteziologických přístrojů Blease Sirius od výrobce Spacelabs Healthcare.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Dodávky monitorů vitálních funkcí od výrobce Spacelabs Healthcare.

Oblastní nemocnice Příbram

Dodávky monitorů životních funkcí élace, Qube, Xprezzon a centrální stanice Xhibit od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky anesteziologických přístrojů Blease Sirius od výrobce Spacelabs Healthcare.

Vojenská nemocnice Brno

Dodávky monitorů vitálních funkcí, ABP monitorů a telemetrických jednotek AriaTele od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 20 od výrobce Phisio Control.
Dodávky monitorů životních funkcí qube, Xprezzon a centrálních stanic SL3800 a ICS G2 od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky transportních monitorů SL2400, SL2600 a SL2700 od výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky EKG holterů Lifecard a softwarového systému Sentinel pro řízení kardiologických informací od výrobce Spacelabs Healthcare.

Vojenská nemocnice Olomouc

Dodávky centrálních stanic Xhibit a defibrilátorů Lifepak 20e od výrobce Physio Control.
Dodávky monitorů vitálních funkcí Qube a EKG SL-6 od výrobce Spacelabs Healthcare.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Dodávky ABP monitorů výrobce Spacelabs Healthcare.
Dodávky defibrilátorů Lifepak 20e a přístrojů pro nepřímou srdeční masáž Lucas 2 od výrobce PhysioControl.