Medsol

Realizace operačních sálů a čistých prostorů

VESTAVBY OPERAČNÍCH SÁLŮ A ČISTÝCH PROSTORŮ

A. Projekce a realizace MEDSOL

 • Nabízíme zkušenosti v projektování operačních sálů a čistých prostorů
 • Zabezpečíme pro naše zákazníky komplexní projekty, zpracování stavební části a projektu čistých prostor
 • Formou subdodávek projekčních prací nabízíme i projekty jednotlivých profesních projektů (elektroinstalace, vzduchotechnika, MaR atd.) a to včetně koordinací
 • Zabezpečujeme montáž a koordinace vestaveb

B. Stupně projektů

 • Projekty pro stavební povolení
 • Projekty pro realizaci stavby
 • Tendrové dokumentace
 • Projekty skutečného provedení stavby
  • Zaměření stávajícího stavu stavby
  • Tvorba dispozice a detailní rozpracování
  • Koordinace jednotlivých profesí s vestavbami
 • Projekty pro výrobu komponent čistého prostoru a realizaci stavby
  • Zaměření stávajícího stavu stavby
  • Dílenská dokumentace vestaveb (výkresová část, technické specifikace)
  • Koordinace jednotlivých profesí s vestavbami v rámci projektu
  • Koordinace jednotlivých profesí s vestavbami na stavbě
  • Technická pomoc při realizaci a montáži, kontrolní dny
  • Projekt skutečné provedení stavby pod dokončení realizace

Modulární operační sály

Firma MEDSOL na český a slovenský trh dodává modulární operační sály firmy INFIMED Sp. z.o.o.

Jedná se o flexibilní, prefabrikovaný, modulární systém pro vestavby operačních sálů, přípravny, mytí, sterilizace a další nemocniční místnosti a provozy.

Dispozice jednotlivých místností je vytvářena dle technických možností stavby a souladu s požadavky investora
Zajišťujeme komplexní projektovou dokumentaci pro modulární operační sály a jiné zdravotnické provozy. Naše nabídka zahrnuje zaměření na místě, projekt, koordinaci profesí, výrobu, montáž a následný servis.

C.1 Výhody systému INFIMED

 • Rychlá doba instalace
 • Snadno čistitelné a dezinfikovatelné povrchy
 • Snadný přístup ke všem zařízením za stěnami
 • Snadná demontáž pro novou výstavbu, renovaci a údržbu
 • Mechanická odolnost a odolnost proti korozi
 • Dokonalá integrace s dalšími zařízeními, jako jsou mycí žlaby, skříně, vzduchotechnická zařízení, monitory, atd
 • Moderní vzhled

C.2 Prvky systému INFIMED

 • Systém stěnových panelů
 • Systém stropních podhledů
 • Systémové dveře otevíravé a posuvné
 • Prokládací okna otevíravá a výsuvná
 • Prosklení vč. Integrovaných žaluzií
 • Laminární stropy a koncové elementy VZT
 • Stropní svítidla
 • Vestavěné skříně, prokládací, skříně na šití
 • Lékařské mycí žlaby
 • Kontrolní a ovládací systém opera
 • RTG prohlížeče, monitory, kamery, hodiny
 • Nášlapné vrstvy podlah vč. Podkladu a uzemnění

D. Operační sály ze sendvičových panelů

Firma MEDSOL spolupracuje s předními výrobci sendvičových panelů na českém trhu. Jako levnější ekvivalent k modulárnímu systému navrhujeme a dodáváme celou dispozici operačních sálů a ostatních místností v operačních celcích v provedení sendvičových panelů.

Zajišťujeme komplexní projektovou dokumentaci pro operační sály a další zdravotnické provozy. Naše nabídka zahrnuje zaměření na místě, projekt, koordinaci profesí, montáž a následný servis.

D.1 Výhody systému vestaveb ze sendvičových panelů:

 • Rychlá doba instalace
 • Snadno čistitelné a dezinfikovatelné povrchy
 • Mechanická odolnost a odolnost proti korozi
 • Dokonalá integrace s dalšími zařízeními, jako jsou mycí žlaby, skříně, vzduchotechnická zařízení, monitory, atd
 • Levnější ekvivalent vestaveb k modulárnímu systému

E. Vestavby čistých prostorů

Projektujeme a dodáváme rovněž vestavby čistých prostorů pro obory:

 • Farmacie (výroba léčiv)
 • Automotive (boxy pro výrobu, lakovny, chladírny, termokomory)
 • Laboratoře
 • Elektronika

F. Reference

Sanatorium Sanus, Hradec Králové, r. 2020