Medsol

MetaVision ICU

Vaše klinická aréna pro intenzivní péči

Máte zájem o tento produkt?
 • MÉNĚ CHYB100% správně předepsaných léků v nemocnici Papworth, Velká Británie
 • KRATŠÍ DÉLKA POBYTU20% zkrácení pobytu v nemocnici Paul Brousse, Francie
 • MÉNĚ NEŽÁDOUCÍCH
  ÚČINKŮ LÉKŮ
  72% snížení nežádoucích účinků léků v Dětském lékařském centru Schneider, Izrael
 • MÉNĚ ČASU STRÁVENÉHO
  NAD DOKUMENTACÍ
  29 minut ušetřených během 8 hodinové směny v čase stráveném nad dokumentací v kardiochirurgickém centru Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Nizozemsko
 • LEPŠÍ KOMPLIANCE87% nárůst pacientů v péči JIP splňujících nutriční cíle VU Univerzitního lékařského centra, Nizozemsko

JE TŘEBA VYTĚŽIT MAXIMUM
Z VAŠICH KLINICKÝCH ÚDAJŮ

Pokročilá podpora rozhodování
Zlepšuje péči o pacienty pomocí inteligentních oznámení o změnách stavu pacienta. Identifikuje problémy pacienta a riziko stavů, jako je sepse a hyperglykémie se záznamy protokolů založených na místě péče. Zlepšuje spolupráci pomocí připomenutí akcí týkajících se jakosti. Zvyšuje finanční přínosy pomocí nápovědy o chybějících údajích nutných pro vykazování a informuje o alternativních a méně nákladných možnostech léčby.


Podávání zpráv o kvalitě

Snižuje čas strávený sběrem a exportem dat. Identifikuje a sleduje ukazatele výkonnosti jednotlivých oddělení. Lehce splňuje regulační požadavky na podávání zpráv.

Výzkum a analýza
Bohaté datové úložiště systému MetaVision je možno využít pro klinické studie a zprávy. Identifikuje vhodné kandidáty pro klinické studie. Vybírá data pro pokročilé výzkumné studie o tématech, jako jsou klinické trendy, analýzy nákladů a hodnocení kvality.
 

VŠECHNY JEDNOTKY
JEDNO ŘEŠENÍ.

Podpora celého spektra JIP
Systém MetaVision byl úspěšně implementován do všech typů jednotek intenzivní péče, a to jak u dospělých, tak i u pediatrických, neonatálních a speciálních. Robustní struktura systému řeší problémy popsané v těchto vysoce náročných, na data bohatých prostředích, které mají řadu specifických léčebných režimů. Na neonatálních JIP například systém MetaVision nabízí unikátní funkce, jako je podávání léků a tekutiny s podporou mikrodávkování a přesných výpočtů výživových požadavků.


Kontinuita údajů napříč odděleními

Systém MetaVision udržuje jeden průběžný záznam napříč všemi odděleními a odbornostmi: JIP, předoperační jednotky, operační sály, rekonvalescenční a všeobecná oddělení. Jeden pacient, jeden vývojový diagram – snadný přístup ke všem potřebným informacím během celého pobytu v nemocnici. Kontinuita údajů znamená méně chyb během transferu, plynulejší předávání a přenesení objednávek z jednoho oddělení do druhého.

Standardizace napříč regiony a zdravotnickými sítěmi
iMDsoft má úspěšnou bilanci regionálních projektů po celém světě. Jedinečná struktura systému MetaVision umožňuje efektivní softwarové implementace v jednotlivých místech, propagaci jednotnosti a prosazování klinicky osvědčených postupů a jejich dodržování. Pro zdravotnictví v Queenslandu v Austrálii byl vybrán systém MetaVision pro všechny JIP. Důsledkem jsou výhody, jako je rychlá a efektivní implementace, standardizovaná správa léků a zlepšení schopností výzkumu. Ostatní zdravotnické sítě, které se rozhodly pro systém MetaVision jsou oblast Sjaelland v Dánsku, Jönköpingská krajská rada a Uppsaleská krajská rada ve Švédsku, NÖ Landeskliniken -Holding v Rakousku, zdravotnictví New South Wales v Austrálii a zdravotnické služby v Albertě v Kanadě.