Medsol

MetaVision SafeTrack

SLEDUJTE. ESKALUJTE. REAGUJTE.

Máte zájem o tento produkt?
MetaVision SafeTrack

MetaVision SafeTrack™ je mobilní elektronický monitorovací systém, který sbírá vitální hodnoty pacienta, ošetřovatelská data, vypočítává skóre včasné výstrahy (early warnings scores – EWS) a poskytuje možnosti pro okamžité zvýšení dohledu poskytovatelům péče v případě změn stavu pacienta. Lékaři mohou reagovat na pokročilé výstrahy, elektronické hodnocení ošetřování a monitorovací procesy.

Tento systém pomáhá zlepšit management a rozlišení pacientů se zhoršujícím se stavem, snižovat počet opakovaných příjmů na oddělení s vyšší intenzitou péče a podporuje splnění protokolů komplexní péče. MetaVision SafeTrack je založený na desetiletí našich zkušeností se sběrem dat na místě poskytování péče, digitalizací klinických procesů a zlepšování péče o pacienty s nejhorším zdravotním stavem.

Nemocnice používající MetaVision SafeTrack využívají všech výhod mobilního elektronického sledovacího řešení. Sestry již nevypočítávají EWS ručně ani nezapisují vitální hodnoty, což eliminuje problémy související s papírovou dokumentací, jako je nečitelnost a riziko chyb. Možnost eskalace případu pomáhají chránit pacienty od možného zhoršení a dodávají poskytovatelům péče potřebné klinické informace. Nemocniční management může systém využívat k vytváření přehledu, potřebných pro analýzu klíčových výkonových indikátorů, jako je eskalace a EWS dle oddělení.

CHYTRÉ ALARMY PRO VČASNÝ ZÁSAH

Získejte alarmy pro pacienty s rizikem sepse, AKI nebo jinými vámi definovanými podmínkami. I když nejste u lůžka, naše na pravidlech založená aplikace kombinuje poslední pozorování s daty z laboratoří a ostatních systémů a informuje vás o změně stavu pacienta.

USNADNĚNÍ PRÁCE SESTER

MetaVision SafeTrack sbírá vitální hodnoty a pozorování sester u lůžka a aktivuje eskalace a úlohy, pomáhající zachránit pacienta před případným zhoršením stavu. Systém podporuje všechny standardní MEWS, jako je Obstetrics, Cancer Care a Surgery. Nastavte skóre pro jednotlivé pacienty v závislosti na vzrůstající potřebě. Nástroje pro správu úloh a přesuny předání pomáhají sestrám pracovat efektivněji a upřednostňovat péči.

RYCHLÁ KONTROLA STAVU PACIENTA

Různé úlohy, různé pohledy – lékaři, vrchní sestry, správci a ostatní týmy definují, ke kterému pacientovi a datům potřebují přístup. Trendové grafy pacientů pomáhají lékařům získat rychlý přehled o postupu jejich pacientů.

HODNOCENÍ A KONTROLA

Používejte naše funkce hodnocení a kontroly pro sepsi, SIRT, VTE, demenci, MUST, MRSA a další. Dokumentujte rychleji a přesněji s automatickým výpočtem skóre a chytrými formuláři včetně podpory klinických rozhodnutí pro postupný průběh akcí, založený na vámi poskytovaných datech.