Medsol

MetaVision NICU

Přesnost tam, kde je to nejdůležitější

Máte zájem o tento produkt?
MetaVision NICU

Neonatální JIP představují zvláště náročné prostředí, ve kterém odchylka v mikro-výpočtu nebo v dávkování může mít vážné následky. MV-NICU, pokročilý špičkový klinický informační systém navržený speciálně pro použití na neonatálních jednotkách intenzivní péče, je úspěšně implementován na neonatálních JIP po celém světě. MV-NICU plně podporuje jedinečné pracovní postupy na vysoce náročných, datově bohatých novorozeneckých JIP. Systém automaticky vytváří kompletní elektronické lékařské záznamy a vybavuje zdravotníky včasnými, přesnými a užitečnými informacemi. Hladce integruje data z jednotlivých zařízení u lůžka nemocného, včetně infuzních pump, hemodynamických monitorů a ECMO, pro vytvoření jednotného a souvislého elektronického záznamu pacienta pro NICU a výstupu pro kojenecké oddělení.

MV-NICU poskytuje jedinečné přehledy, které soustřeďují množství údajů do jednoho místa a pomáhají lékařům zvolit nejlepší průběh léčby. Pokročilé nástroje pro podporu rozhodování podávají různá upozornění v místě poskytování péče, což zlepšuje dodržování protokolů pro kritické události, jako je identifikace transport a terapeutické chlazení. Flexibilita systému umožňuje lékařům nastavení dat pro podporu vznikajících standardů pro rozvoj bez závislosti na systému iMDsoft. Tento systém zjednodušuje záznam diagnózy podle MKN 10 a dat CPT.

Přesnost tam, kde je to nejdůležitější

 • Správa medikace a tekutin s podporou mikodávkování
 • Automatizované vyvážení tekutin
 • Přesné výpočty nutričních požadavků
 • Novorozenecké růstové grafy
 • Podpůrné nástroje pro rozhodování včasné klinické odpovědi a kompliance
 • Automatické populační nomogramy
 • Kontinuální elektronický záznam pro NJIP a výstup pro kojenecká oddělení

 

 • Zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality péče
  • Poskytuje jasné a hodnověrné informace
  • Zkracuje čas pro dokumentaci, zvýšit čas strávený péčí o pacienty
  • Snižuje počet chyb pomocí automatického sběru dat a nástrojů pro podporu rozhodování
 • Zvyšuje finanční přínos
  • Zlepšuje efektivitu fakturace pomocí přesnější dokumentace
  • Je v souladu s protokoly a přípravou platby za výkon
 • Zlepšuje výkonnost a efektivitu
  • Umožňuje hlášení o indikátorech kvality
  • Podporuje klinický výzkum
  • Podporuje obchodní analytické nástroje